Disseminació

L’audiència principal a qui es dirigeix INDICATE arreu de la Unió Europa i entorn l’àrea Mediterrània són:

  • Organitzacions de patrimoni cultural;
  • Proveïdors d’e-Infrastructures;
  • Responsables de polítiques en e-Infrastructures;
  • Grups polítics de tota la UE (com e-IRG i ESFRI);
  • Altres projectes d’e-Cultura, e-Infrastructures i recerca.

La Coordinació i concertació, fins i tot més enllà del final del projecte, és un objectiu important d’INDICATE. El projecte posa un èmfasis particular en arribar a audiències no només de la UE sinó també a la zona Mediterrània i més enllà (particularment a l’Orient llunyà i a l’Amèrica Llatina). Això reflexa la missió global del projecte per estendre l’expertesa i les experiències arreu de tota la xarxa d’interessos comuns. Hi ha planificada una conferència internacional a Egipte l’any 2012.