Els socis

ICCU
www.iccu.sbn.it

Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU), del Ministeri de Patrimoni Cultural i Activitats italià (MiBAC), és el centre nacional que promou i coordina les activitats de catalogació i documentació del patrimoni bibliogràfic. És el responsable de dirigir, produir, adaptar i difondre les normes estàndard per a la catalogació i digitalització del patrimoni bibliogràfic. L’ICCU també coordina iniciatives nacionals d'agregació com CulturaItalia, el portal de la cultura italiana. L’ICCU és el Coordinador del projecte INDICATE.

GARR
www.garr.it

GARR és la xarxa italiana de telecomunicacions acadèmica i de recerca. El seu objectiu principal és proporcionar connectivitat d'alt ample de banda i serveis avançats a la comunitat científica i acadèmica nacional. La infraestructura de xarxa GARR cobreix tot el territori nacional i està totalment integrada a l’Internet mundial. El seu ampli accés de banda és totalment compatible amb aplicacions innovadores.

COMETA
www.consorzio-cometa.it

COMETA és una organització sense ànim de lucre que és propietària i opera la xarxa (grid) de Sicília, que consisteix en aproximadament 2000 nuclis de CPU i 250 TB d'emmagatzematge integrat a l’IGI (the Italian National Grid Initiative), la iniciativa italiana de grid nacional. La xarxa COMETA es troba distribuïda en 7 llocs situats a Catània, Messina i Palerm, on els clusters de gran capacitat de computació (High Performance Computing) estan connectats a través de la xarxa GARR i el middleware gLite.

MCC
www.culture.gouv.fr

El Ministère de la Culture et de la Communication
(MCC) és el Ministeri encarregat de les polítiques culturals i els mitjans de comunicació del Govern francès. A la Secretaria General del MCC, el Departament per a la recerca, l'educació superior i la tecnologia
(Département de la Recherche, de l’Enseignement supérieur et de la Technologie - DREST) és responsable de la coordinació de les activitats d’investigació científica i tècnica en el camp de la cultura, així com del pla nacional de digitalització del patrimoni cultural.

DA
www.doa.jo

El Departament d'Antiguitats de Jordània (DA) és l'autoritat oficial institucional encarregada per llei de la protecció, conservació i la presentació de les antiguitats.

NTUA
www.ntua.gr

El Laboratori d’imatge, vídeo i sistemes multimèdia (IVML, www.image.ntua.gr) de l'Escola de Computació i Enginyeria Elèctrica de la Universitat Tècnica Nacional d'Atenes (NTUA) ha estat un soci principal en el camp de les biblioteques digitals des de l'any 2004, contribuint en moltes activitats i projectes europeus, principalment amb R + D relacionada amb anàlisi multimèdia, representació del coneixement i el raonament i la HCI.

i2CAT
www.i2cat.net

La Fundació i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya, és un centre de recerca ubicat a Barcelona (Espanya) que té per missió promoure la recerca i la innovació en tecnologia Internet avançada a nivell regional, nacional i internacional.

CULTNAT
www.cultnat.org

El Centre per la Documentació del Patrimoni Cultural i Natural (CULTNAT) és un organisme públic egipci sense ànim de lucre, afiliat a la Biblioteca d'Alexandria i recolzat pel Ministeri de Comunicacions i Tecnologia de la Informació (MCIT). El mandat de CULTNAT és documentar i difondre el patrimoni egipci, a través de mitjans audiovisuals i de text per reflectir el patrimoni cultural i natural egipci. Aquestes tecnologies inclouen
Sistemes d'Informació Geogràfica (GIS), base de dades multimèdia, escaneig làser 3D, sistema de gestió de continguts, i CULTRAMA (una innovadora pantalla panoràmica interactiva del contingut de patrimoni cultural, en 9 pantalles utilitzant 9 projectors i un sol ordinador). El Centre també té per objectiu augmentar la consciència pública sobre el patrimoni d'Egipte a través de la col·laboració amb organitzacions nacionals i internacionals, així com participant en esdeveniments de formació per als professionals nacionals i internacionals en les àrees de conservació i documentació del patrimoni cultural i natural.

SGB
www.kultur.gov.tr

El Departament de Desenvolupament Estratègic treballa pel Ministeri turc de Cultura i Turisme. La missió principal del ministeri és mantenir, desenvolupar, difondre, conèixer i avaluar els béns nacionals històrics, culturals i turístics, contribuint així per enfortir la unitat nacional i el desenvolupament econòmic.

AAS
www.aas.si

Avtorska Agencija za Slovenijo és una institució de consulta i representació que ofereix, a més de consultoria en drets d'autor, estudis interdisciplinaris sobre el suport d’informació en diverses àrees relacionades amb el desenvolupament de sistemes d’informació, principalment administracions culturals locals i nacionals, entre les quals el disseny i desenvolupament
del sistema d’informació geogràfica (GIS) pel patrimoni cultural a nivell nacional.