Διάδοση

Το βασικό κοινό στο οποίο στοχεύει το INDICATE στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Μεσόγειο είναι:

  • Οργανισμοί πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • Πάροχοι ηλεκτρονικών υποδομών,
  • Ιθύνοντες χάραξης πολιτικής ηλεκτρονικών υποδομών,
  • Πολιτικές ομάδες στην ΕΕ,
  • Άλλα έργα σχετικά με e-culture και ηλεκτρονικές υποδομές.

Ένας άλλος σημαντικός στόχος του INDICATE είναι ο συντονισμός ακόμα και μετά το πέρας του έργου.

Μέσα στο έργο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο να προσεγγίσουν κοινό όχι μόνο στην ΕΕ αλλά και στη Μεσόγειο αλλά και ακόμα πιο πέρα (πιο συγκεκριμένα στην Άπω Ανατολή και στην Λατινική Αμερική).

Το γεγονός αυτό αντανακλά την συνολική αποστολή του έργου που είναι να διαδόσει γνώσεις και εμπειρίες μέσα στο δίκτυο.

Ένα διεθνές συνέδριο είναι σχεδιασμένο να λάβει χώρα το 2012 στην Αίγυπτο.