Οι εταίροι

ICCU
www.iccu.sbn.it

Το Κεντρικό Ινστιτούτο για τον Ενιαίο Κατάλογο (Central Institute for the Union Catalogue, ICCU), στα πλαίσια του υπουργείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δραστηριοτήτων (MiBAC), είναι το εθνικό κέντρο το οποίο προωθεί και συντονίζει την καταλογογράφηση και την καταγραφή των δραστηριοτήτων της κληρονομιάς της βιβλιοθήκης. Είναι υπεύθυνο για την καθοδήγηση, την παραγωγή, την υιοθεσία και τη διάδοση των πρότυπων κανόνων για τη δημιουργία καταλόγων, και την ψηφιοποίηση της κληρονομιάς της βιβλιοθήκης. Το ICCU συντονίζει επίσης την εθνική διατμηματική συγχώνευση πρωτοβουλιών όπως η CulturalItalia, η ιταλική πύλη πολιτισμού. To ICCU είναι ο συντονιστής του έργου INDICATE.

GARR
www.garr.it

GARR είναι το Ιταλικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Ακαδημαϊκών και Έρευνας. Ο βασικός στόχος του είναι να παρέχει υψηλού εύρους ζώνης συνδεσιμότητα και εξελιγμένες υπηρεσίες στην εθνική επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Η υποδομή του δικτύου GARR καλύπτει ολόκληρη την εθνική περιοχή και είναι πλήρως ενσωματωμένη στον παγκόσμιο ιστό. Η ευρέως διαδεδομένη και εξαιρετικά ευρυζωνική πρόσβαση υποστηρίζει πλήρως καινοτόμες εφαρμογές.

COMETA
www.consorzio-cometa.it

Ο COMETA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που κατέχει και διευθύνει το Sicilian Grid, που αποτελείται από περίπου 2000 μονάδες επεξεργαστών κεντρικής μνήμης και 250 ΤΒ αποθηκευτικού χώρου που έχει ενσωματωθεί στο IGI, την Ιταλική Εθνική Πρωτοβουλία για το Πλέγμα. Το Πλέγμα του COMETA είναι διανεμημένο σε περισσότερες από 7 τοποθεσίες που βρίσκονται στην Κατάνια, τη Μεσίνα και το Παλέρμο όπου συστάδες υπολογιστών υψηλών επιδόσεων συνδέονται με το δίκτυο GARR και το ενδιάμεσο λογισμικό gLite.

MCC
www.culture.gouv.fr

Το υπουργείο Πολιτισμού και Επικοινωνιών (MCC) είναι το αρμόδιο υπουργείο για τις πολιτικές που αφορούν τον Πολιτισμό και τα Μέσα Επικοινωνίας στη Γαλλική Κυβέρνηση. Στη γενική γραμματεία του MCC, το τμήμα έρευνας, τεχνολογίας και ανώτερης εκπαίδευσης (Τμήμα Έρευνας, Ανώτερης Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας-DREST) είναι υπεύθυνο για το συντονισμό των δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνικής έρευνας στο πεδίο του Πολιτισμού καθώς επίσης και για το πλάνο ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

DA
www.doa.jo

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Ιορδανίας (DA) είναι η επίσημη αρχή που είναι υπεύθυνη βάσει του νόμου για την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, τη συντήρηση και την παρουσίαση των αρχαιοτήτων.

NTUA
www.ntua.gr

Το εργαστήριο Εικόνας, Βίντεο και Πολυμέσων (ivml, www.image.ntua.gr) της σχολής των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (NTUA) είναι ο βασικός εταίρος στο πεδίο των ψηφιακών βιβλιοθηκών από το 2004, συνεισφέροντας σε πολλές ενέργειες και έργα της ΕΕ, με κύρια κατεύθυνση της έρευνας και ανάπτυξης που σχετίζεται με την ανάλυση πολυμέσων, την αναπαράσταση και εξαγωγή γνώσης και την αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής.

i2CAT
www.i2cat.net

Το i2CAT (Ίδρυμα, Διαδίκτυο και Ψηφιακή Πρωτοβουλία) στην Καταλονία, είναι ένας οργανισμός έρευνας που εδράζεται στη Βαρκελώνη στην Ισπανία, με αποστολή να προωθήσει την έρευνα και την καινοτομία στην εξελιγμένη τεχνολογία του διαδικτύου σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

CULTNAT
www.cultnat.org

Το Κέντρο για την Καταγραφή της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς (CULTNAT) είναι ένα δημόσιο μη κερδοσκοπικό σώμα στην Αίγυπτο που συνεργάζεται με την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και υποστηρίζεται από το υπουργείο Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (MCIT). Το χρέος του CULNAT είναι η καταγραφή και διάδοση της αιγυπτιακής κληρονομιάς, χρησιμοποιώντας οπτικό και ακουστικό υλικό καθώς και κείμενο με σκοπό να αποδοθεί η αιγυπτιακή πολιτιστική και φυσική κληρονομιά. Αυτές οι τεχνολογίες περιλαμβάνουν Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφόρησης (GIS), Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων, Τρισδιάστατο σαρωτή Λέιζερ, Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, και CULTRAMA (μία καινοτόμο, πανοραμική, διαδραστική απόδοση του περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς, σε 9 οθόνες χρησιμοποιώντας 9 προβολείς και έναν υπολογιστή). Το Κέντρο στοχεύει επίσης, στην ενίσχυση της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την αιγυπτιακή κληρονομιά μέσω της συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως επίσης και στη συμμετοχή σε δρώμενα ενίσχυσης ικανοτήτων για τη διατήρηση και καταγραφή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

SGB
www.kultur.gov.tr

Το Τμήμα Στρατηγικής Ανάπτυξης λειτουργεί για το Τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Η βασική αποστολή του Υπουργείου είναι η διατήρηση, εξέλιξη, διάδοση, διαφήμιση και αξιολόγηση των εθνικών, ακινήτων, ιστορικών, πολιστικών και τουριστικών κεφαλαίων, ήτοι να συνεισφέρει στην ενίσχυση της εθνικής ενότητας και της οικονομικής ανάπτυξης.

AAS
www.aas.si

Το Avtorska Agencija za Slovenijo είναι ένα συμβουλευτικό ινστιτούτο εκπροσώπησης, που προσφέρει εκτός από συμβουλές δικαιωμάτων συγγραφής και διεπιστημονικές σπουδές που αφορούν στην υποστήριξη της πληροφορίας σε ποικίλες περιοχές που σχετίζονται με την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορίας κυρίως σε πολιτιστικές, τοπικές και εθνικές διοικήσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και ο σχεδιασμός καθώς και η ανάπτυξη του GIS (συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας) του συστήματος πολιτιστικής κληρονομιάς σε εθνικό επίπεδο.