Ενταχθείτε στην κοινότητα

Το INDICATE φέρνει κοντά πολιτιστικά ινστιτούτα και ειδικούς. Καθιερώνοντας το δίκτυο κοινού ενδιαφέροντος, η κοινότητα του INDICATE  θα ενισχύσει την ανάπτυξη του έργου.

Είστε πολιτιστικό ινστιτούτο, ερευνητικό κέντρο, πανεπιστήμιο ή SME; Συμμετέχετε σε άλλα έργα στον τομέα της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς; Διαθέτετε ηλεκτρονικές υποδομές και θέλετε να συνεργαστείτε με την πολιτιστική κοινότητα; Ενδιαφέρεστε για τις δραστηριότητες του έργου  INDICATE;

Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@indicate-project.org για περισσότερες πληροφορίες, ή κατεβάστε το συμφωνητικό συνεργασίας από την ιστοσελίδα του έργου  INDICATE (www.indicate-project.eu ) και στείλτε το στο συντονιστή του έργου.

Για μία πιο ισχυρή συνεργασία ανάμεσα στα ινστιτούτα, είναι επίσης πιθανό να υπογραφεί  ένα Μνημονικό Κατανόησης, ένα επίσημο έγγραφο το οποίο περιγράφει τις σχέσεις και τους ρόλους μεταξύ όσων δρουν στο χώρο της πολιστικής κληρονομιάς και των  παρόχων ηλεκτρονικών υποδομών στα πλαίσια του  INDICATE.

Ποια είναι τα οφέλη;

  • Η συμμετοχή σε μία νέα διεπιστημονική, διατμηματική κοινότητα η οποία θα βρίσκεται στον πυρήνα της Κοινότητας της Εικονικής Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά
  • Η πληροφόρηση για την πρόοδο στο χώρο της έρευνας για τη ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και για τις πολιτικές που ακολουθούνται διεθνώς
  • Η συμμετοχή σε δραστηριότητες διάδοσης και εκπαίδευσης
  • Η δυνατότητα για χρήση υλικών και των αποτελεσμάτων του έργου σε πλαίσιο ακαδημαϊκό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του  INDICATE είναι η καθιέρωση ενός πραγματικού διαλόγου ανάμεσα στους παρόχους ηλεκτρονικών υποδομών και στα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι εν λόγω τομείς δε συνηθίζεται να συνεργάζονται και έτσι ο κάθε ένας δε γνωρίζει τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του άλλου. Πράγματι, σαν ένα απλό παράδειγμα, αναφέρουμε ότι υπάρχουν πολλά θέματα που σχετίζονται με πρότυπα και οδηγίες για μεταδεδομένα στον πολιτιστικό τομέα τα οποία δεν είναι γνωστά στον κόσμο των ηλεκτρονικών υποδομών, ενώ την ίδια στιγμή η από κοινού γνώση για τα  πρότυπα που χρησιμοποιούνται θεωρείται προαπαιτούμενη περεταίρω ανάπτυξης. Το  INDICATE είναι ένα τέλειο εργαλείο προκειμένου να υπάρξει πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση.

Το δίκτυο του έργου INDICATE θα σχετίζεται με το δίκτυο κοινού ενδιαφέροντος DC-NET. Τα δύο έργα μοιράζονται πράγματι, κοινά ενδιαφέροντα και εταίρους.

Στα πλαίσια του δικτύου αυτού, το έργο INDICATE πρόκειται να:

  • Καθιερώσει ομάδες εργασίας που θα είναι  προσανατολισμένες σε συγκεκριμένους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές υποδομές, και θα συσχετίζονται πέρα από εθνικά και οργανωτικά σύνορα.
  • Οργανώνει συνέδρια, εργαστήρια και σεμινάρια που θα συγκλίνουν στις ηλεκτρονικές υποδομές, την Τέχνη, τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες και θα εστιάζουν στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά (DCH).
  • Καθιερώσει διαδικτυακά εργαλεία και πηγές για τις ομάδες εργασίας, όπως οι πιλότοι και οι λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αυτή η κοινότητα στοχεύει σε μία ομάδα μακροπρόθεσμης συνεργασίας.

Η εμπειρία από παρόμοια έργα καταδεικνύει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να προσφέρει οφέλη στα μέλη του και να λειτουργεί πέρα από τη διάρκεια ζωής του έργου.