Saha Çalışmaları

Indicate projesi saha çalışmaları ile, kültürel miras alanındaki e-altyapı kullanım potansiyelini analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Her bir tema için 3 çalıştay organize edilmiştir:

  • Ankara: Uzun Süreli Sayısal Koruma Çalıştayı
  • Amman: Sanal Sergi Çalıştayı
  • Ljubljana: Coğrafik Kodlanmış İçerik (GIS) Çalıştayı

5.1

Uzun süreli sayısal koruma, İndicate projesinin Avrupa ve Akdeniz çevresindeki ülkelerde sayısallaştırma ve koruma konularındaki çalışmalarını analiz etmeyi amaçlayan saha çalışmalarından biridir.

Bu rapor, çalışmanın amacını da kapsayan bir girişi, sayısal korumanın tanımını, stratejileri, sayısal saklama ile farkını, kullanılan son teknoloji ve ülkelerdeki mevcut durumlarını, e-altyapı ilişkilerini, telif haklarını ve sonuç ile eklerini içermektedir.  

Uzun süreli sayısal koruma çalışmasın amacı:

  • Sayısal koruma ile ilgili en iyi örnekleri sunmak,
  • İyi örneklere bakarak karşılaşılan sorunlara çözüm yolları araştırmak,
  • Bilgi iletişim teknolojileri gereksinimleri hakkında bilgi edinmek,
  • E-altyapıların sayısal koruma için sağladığı olanakları araştırmak,
  • E-altyapıların sayısal korumada karşılaşılan sorunları çözmede nasıl kullanılacağını tartışmak ve
  • Sonuçları yayılım, tanıtım iş paketine aktarmaktır.

Bu çalışma kapsamında farklı ülkelerdeki deneyimleri incelemek üzere bir anket hazırlanmıştır. Anket giriş, politika ve stratejiler, teknik bilgiler, kullanılan standartlar, yedekleme ve sonuç kısımlarını içermektedir. Anket, bir sayısal koruma sisteminin nasıl kurulduğunu ve devamlılığının nasıl sağlandığını analiz etmektedir. Anket, sistemin yapısını, koruma metotlarını, standartları, kullanılan araçları ve yazılımları içermektedir.

Anket sonuçlarına göre, Avrupa ülkeleri, Akdeniz bölgesindekilere oranla daha deneyimlidirler. Avrupa’daki çalışmalar daha kapsamlı ve sistematiktir. Avrupa ülkeleri sayısal koruma çalışmalarıyla ilgili neyi, nasıl ve nerede koruyacaklarına dair kurallar belirleyerek belli bir standartlaşmaya gitmiştir.

Akdeniz bölgesindeki ülkelerde karşılaşılan ana sorunlar; belli bir politika ve strateji eksikliğinin olması, telifli materyaller, erişim, devamlılık, depolama, yedekleme, veri güvenliği ve standartlar hakkında bir kural belirlenmemesidir.

Sonuç olarak;

Sayısallaştırma ve koruma çalışmalarının ana hedefi kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasıdır. İndicate projesi, Avrupa ve Akdeniz bölgesindeki bilgilerin paylaşım ve dolaşımını sağlamak için e-altyapılarda kültürel değerlerin paylaşımını amaçlamaktadır.

Ayrıca, sayısal korumada bağlantı, depolama gibi konularda e-altyapı imkanlarının kullanımı diğer önemli bir etmendir.

5.2

Avrupa ve Akdeniz bölgesindeki kültürel kurumlar bünyesinde kullanılan sanal sergi teknolojilerini analiz etmeyi amaçlayan İndicate projesinin ikinci saha çalışması, sanal sergilerdir. Bu çalışmadan elde edilen bilgi, katılımcı ülkelerdeki çeşitli kuruluşlar ve e-altyapı sağlayıcıları ile yapılan anket ve görüşmelerden, 11 Aralık 2011 tarihinde Ürdün’ün Eski Eserler kurumunda yapılan çalıştaydan ve çalışmalardan, makalelerden, wiki ve diğer bilgi kaynaklarından derlenmiştir.

Çalışmanın ana amacı, katılımcı ülkelerdeki sanal sergiler hakkındaki güncel durumu, kullanılan teknolojileri ve kültürel kurumlar ile e-altyapı sağlayıcıları arasındaki ilişkiyi incelemek ve sanal sergiler örnek alınarak e-altyapıların yeni projeler ve deneyimlerde kullanımını araştırmaktır.

Kültürel kurumların geleneksel mekân/zaman parametreli sergilerden bilgi-iletişim teknolojilerinin kullanıldığı sergilere yöneldiği bir gerçektir. Yapılan çeşitli çalışmalarda incelenen teknolojiler: resim ve videolara sahip web siteleri, interaktif web siteleri, 3D web, interaktif araçlar ve CAVE gibi gelişmiş görüntüleme ortamlarıdır. Sergilerde, basit web sayfalarından karmaşık interaktif görüntülere kadar çeşitli teknolojiler kullanılmıştır fakat anket ve görüşmelerden ortaya çıkan sonuca göre sergilerde e-altyapı olanakları kullanılmamaktadır. 

Sonuç olarak kültür ve e-altyapı platformları arasında kullanılmayı bekleyen büyük bir potansiyel vardır ve bu potansiyel, önümüzdeki yıllarda teknolojinin etkisi düşünüldüğünde teşvik edilmelidir. Ayrıca e-altyapı sağlayıcıları belirli sektörlerdeki bilgi gereksinimlerini karşılamak için kapsamlı hizmetler sunarak hizmet seviyesini bir adım öteye taşımalıdır. Son olarak, kültürel kurumlar ve halk arasında bir iletişim kanalı olan sanal sergilerin en büyük zorluğu maliyetleridir. Sanal sergiler düzenlemek için verilecek hizmeti ve donanımları sağlayabilmek için maliyetlerin azaltılmasına çaba harcanmalıdır.