INDICATE és una acció de coordinació amb el suport de la Comissió Europea en el marc del programa FP7 Capacities. Projecte coordinat per l’ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico, Ministeri de Cultura, Itàlia) amb la participació de socis de 8 països: França, Grècia, Itàlia, Eslovènia i Espanya (EU) i Egipte, Jordània i Turquia (Regió mediterrània). INDICATE compta amb un acord de cooperació amb el projecte DC-NET ERA-NET.

Objectius

El projecte INDICATE té per objectiu establir i fomentar una xarxa d'interès comú formada per experts i investigadors de tots els àmbits rellevants, la sostenibilitat de la qual es planificarà a llarg termini, més enllà de la durada del projecte. La xarxa comparteix experiències, promou estàndards i pautes, busca l'harmonització de les bones pràctiques i polítiques i actua com a via per a la transferència de coneixement dels països amb més experiència en e-Infraestructures per la e-cultura vers aquells que tot just estan començant la investigació en aquesta àrea.

INDICATE es centra en el desenvolupament de noves comunitats de recerca, noves polítiques i relacions que aporten valor a les e-Infraestructures existents a través de:

El projecte es basa en la realitat dels pilots de recerca i estudis de casos, que actuen com a models i demostradors de les problemàtiques i els processos que són rellevants per a l'establiment d'iniciatives culturals en les plataformes basades en e-Infraestructures.

Impacte

El major impacte d’INDICATE serà en cooperació internacional, harmonització de polítiques, facilitar la col·laboració en recerca tant en nivells de aplicació-aplicació com aplicació-infraestructura, millorar l'eficàcia i l'eficiència dels projectes d’e-cultura amb e-Infraestructures i, per tant, millors serveis a l'usuari final.

INDICATE tindrà impacte a través de tres eixos de polítiques :

INDICATE donarà lloc a la formulació de polítiques harmonitzades pels projectes culturals amb ús de les d'e-Infraestructures. El seu àmbit d'aplicació extra-europeu suposa que les polítiques no són específiques per a un públic de la UE, sinó que de fet es centra en compartir els beneficis de la recerca intra-UE amb un públic més ampli, fomentant una cultura de cooperació entre la Unió Europea i tercers països.

Breu enquesta en preservació digital

L'objectiu d'aquest breu estudi és conèixer els processos de preservació digital en diferents països i institucions. L’enquesta consta de 18 preguntes bàsiques sobre la institució, els continguts digitalitzats, les connexions NREN i NGI, l'accés als continguts, els estàndards utilitzats, etc. L'enquesta està dirigida als especialistes d'institucions públiques i privades que treballen en aquesta àrea. Moltes gràcies per completar l’enquesta.

Enquesta

RSS