Indicate Projesi,  Avrupa Birliği 7. Çerçeve programı dahilinde desteklenen bir eşgüdüm etkinliğidir. İtalya Kültür Bakanlığı Ulusal Kataloglama Birimi tarafından koordine edilen proje 8 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu ülkeler:  Avrupa Birliğine üye ülkelerden Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya, Slovenya ile birlik üyesi olmayan Mısır, Ürdün ve Türkiye. Indicate projesi DC-NET ERA-NET projesi ile koordineli olarak yürütülmektedir.

Amaçlar

Indicate projesinin temel amaçları arasında; Akdeniz çevresinde e-altyapıların açtığı yolda kültürel miras olanaklarının koordinesi ve araştırma kapsamında uygun politikaların ve çalışmaların geliştirilmesidir.

Indicate projesi, kültürel miras konusunda araştırmacıların ve uzmanların ortak ilgi alanlarını içeren, uzun süreli devamlılığı planlanacak bir ağ alt yapısı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu alt yapı ağı ile deneyimler paylaşılarak, standartlar ve kılavuzların tanıtımı desteklenerek, örnekler arasındaki uyum sağlanarak ve kültürel mirasın sayısallaştırılması-korunması konusunda deneyimli ülkelerden az deneyimli ülkelere bilgi transferine olanak sağlanacaktır.

Proje, saha çalışmaları ve uygulama örnekleriyle,  e-altyapı platformlarında kültürel girişimler oluşturmayı gösterecektir.

http://www.kygm.gov.tr/TR,45906/indicate-projesi--uluslar-arasi-dijital-kulturel-miras-.html

Sayısal Koruma Hakkında Kısa Bir Anket

Bu kısa anketin amacı değişik ülke ve kurumlardaki sayısallaştırılmış materyallerin korunma yöntemlerini araştırmaktır. Anket; kurum özelikleri, sayısal içerik, Ağ bağlantıları, içeriğe erişim ve kullanılan standartlar hakkında sorular bulunmaktadır. Sayısallaştırma konusunda uzmanlaşmış çalışanlara yönelik bu anketi dolduğunuz için teşekkür ederiz.

RSS