Koordinacijske aktivnosti projekta INDICATE financira Evropska komisija v okviru 7. okvirnaga programa, podprograma »Coordination«.

Projekt koordinira Ministrstvo za kulturo Italije (ICCU, Central Institute for the Libraries Union Catalogue) v sodelovanju s partnerji iz 8 držav: Francije, Grčije, Italije, Slovenije, Španije iz EU ter Egipta Jordanije in Turčije v Mediteranski regiji.

INDICATE je sklenil sporazum o sodelovanju s projektom DC-NET  ERA-NET.

Cilji

Glavni cilji projekta INDICATE so po eni strani koordinacija raziskovalnih priložnosti kulturne dediščine zaradi e-infrastrukture v državah okoli Mediterana in po drugi strani razvoj konsistentnih politik ter dobrih praks za izdelavo takšnih raziskav.

Projekt INDICATE želi ustanoviti in ohraniti mrežo skupnega interesa iz strokovnjakov in raziskovalcev iz vseh relevantnih področij. Trajnostnost mreže je načrtovana dolgo po koncu projekta. Mreža izmenjuje izkušnje, promovira standarde in smernice, išče harmonizacijo dobrih praks in politik ter deluje kot vodnik za prenos znanja iz držav z več izkušnjami na področju e-kulturne e-infrastrukture v države, ki so zgolj pričele z raziskovanjem tega področja.

INDICATE se osredotoča na razvoj novih raziskovalnih skupnosti, novih politik in novih razmerij, ki bodo dodana vrednost obstoječim e-infrastrukturam zaradi:

Projekt korenini v realnosti pilotnih raziskav in študijskih primeriov kot demonstratorjev tem in postopkov, ki so relevantni za vzpostavitev kulturne iniciative, ki temelji na platformi e-infrastrukture.

Vplivi

Največji vplivi projekta INDICATE bodo na mednarodno sodelovanje, harmonizacijo politik, olajšanje raziskovalnega sodelovanja tako na ravni aplikacija – aplikacija kot tudi na ravni aplikacija - infrastruktura, izboljšana učinkovitost in uspešnost projektov e-kulture, ki temeljijo na infrastrukturi in tako boljše storitve za končne uporabnike.

INDICATE bo imel vpliv na tri vrste politik:

INDICATE bo vodil k oblikovanju harmoniziranih politik za kulturne projekte temelječe na e-infrastrukturi. Projekt sega onkraj EU, zato politike niso zgolj za javnost EU, ampak je projekt nedvomna osredotočenost na distribucijo raziskav EU med širšo mednarodno javnost in s tem pospeševanje kulturnega sodelovanja med EU deležniki in tretjim svetom


RSS