El pla de treball

El projecte INDICATE consisteix en sis paquets de treball, cada un amb una contribució diferenciada i complementària als objectius globals del projecte. Els paquets de treball estan relacionats entre ells tal i com es descriu a continuació i es mostra en la següent figura.

Per tal d’assolir aquests objectius, INDICATE aplica un model provat que inclou:

  • Xarxa internacional d’experts dinamitzada a través de grups de treball centrats en aspectes específics del projecte,
  • Exemplificació/demostració/pilot amb “subprojectes” de recerca,
  • Definició de bones pràctiques internacionals,
  • Difusió i promoció dels resultats del projecte, que es consideren una mesura clau de l’èxit del projecte.

Estratègia i plans futurs de disseminació 

Un paquet específic de treball està dedicat a la discussió sobre les estratègies i plans futurs. De fet, el projecte INDICATE tan sols és un pas d’un llarg camí a recórrer. Un workshop en estratègies i plans de futur serà organitzat per INDICATE.

El workshop pretén reunir experts de cada un dels països i de cada un dels dominis, és a dir, e-cultura, e-Infrastructures i recerca. L’objectiu és explorar programes, polítiques i plans existents en cada un dels països i buscar oportunitats d’harmonització. Els resultats seran presentats als grups de polítiques (e-IRG, ESFRI) i disseminats arreu de la xarxa. Aquesta àrea de treball està estrictament enllaçada amb el desenvolupament del Joint Activities Plan de DC-NET.